انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان

انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان از آبان سال 90 به طور رسمی فعالیت

خود را در دانشگاه گیلان آغاز نمود. در ابتدای کار این انجمن به صورت بین رشته ای و تحت مشاوره و هدایت دکتر رضا ابراهیمی آتانی نماینده انجمن رمز ایران در دانشگاه گیلان به کار خود ادامه داد و از بین رشته های کامپیوتر، برق و ریاضی تشکیل شد.
از گروه مهندسی کامپیوتر مهران علیدوست نیا (دبیر انجمن)
از گروه ریاضی علی جمالیان و علی محمودی
عضو شورای مرکزی این انجمن می باشند.

Copyright © 2011- 2013
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان می باشد .