هفتمین جلسه مشترک نمایندگان دانشگاههای کشور و کمیته اجرایی بخش ایران


 هفتمین جلسه مشترک نمایندگان دانشگاههای کشور و کمیته اجرایی بخش ایران در  مرکز تحقیقات مخابرات (پژوهشکده فضای مجازی) برگزار شد. در این جلسه شاخه دانشجویی گیلان به عنوان شاخه دانشجویی تازه تاسیس معرفی شد.

Copyright © 2011- 2013
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان می باشد .