جلسه رؤسای شاخه های دانشجوییIEEEدانشگاه های سراسر کشور

 

در جریان برگزاری کنفرانس ملی برق در دانشگاه فردوسی مشهد، جلسه رؤسای شاخه ها، با حضور جناب آقای دکتر نوبختی(خزانه دار بخش ایران)، سرکار خانم مهندس عزیزی، سرکار خانم دکتر عبدالهی(دبیر بخش ایران و عضو کمیته WIE)، جناب آقای دکتر تدین تفت(مسئول خبرنامه و عضو کمیته توسعه عضویت بخش ایران) و جناب آقای پروفسور سلطانیان زاده(رئیس سابق بخش ایران و رئیس کمیته فعالیتهای حرفه ای)، با بیان دیدگاهها و نظرات در خصوص اساسنامه، افزایش مزایای عضویت، تعیین اعضای کمیته ها و با ارائه گزارش سالیانه توسط رؤسای شاخه ها، برگزار شد.
همچنین در مراسمی از برگزیدگان جوایز سالانه IEEE تقدیر شد.

Copyright © 2011- 2013
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان می باشد .