برگزاری کارگاه و دو پنل تخصصی

pannel& workshop

IEEE بخش ایران در نظر دارد تا در تاریخ 23- 25 مرداد، در حاشيه كنفرانس ابزار دقيق در اصفهان دو پنل تخصصي و يك كارگاه با عنوان  تشخيص و مكان يابي عيب در سيستمهاي فرآيند ابعاد وسيع با ارائه دكتر امین نوبختي (هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف)  برگزار مي نمايد. همچنین  دو پنل  در زمينه مخابرات با مدیریت دکتر محمد جواد امیدی(رئیس گروه مخابرات دانشگاه صنعتی اصفهان و معاون توسعه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) و پنل كنترل  با مدیریت دکتر فرزانه عبداللهی (هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر) برگزار خواهد شد. به دليل محدود بودن فضا، دانشجویان دانشگاه گیلان مي بايست با هماهنگی شاخه دانشجویی IEEEدانشگاه گیلان، ثبت نام نماييد. شایان ذکر است این پنل ها به صورت رایگان برای دانشجویان دانشگاه گیلان خواهد بود. 


*به منظور ثبت نام و شرکت در کارگاه و پنل ها،با شاخه دانشجویی IEEE، دبیر شاخه (آقای احسان مومنی) و رئیس شاخه دانشجویی دانشگاه گیلان و عضو کمیته توسعه عضویت IEEE بخش ایران (خانم آیدا قربانی) هماهنگی های لازم را بعمل آورید.

Copyright © 2011- 2013
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان می باشد .