sbisc

برگزاری انتخابات شاخه دانشجویی انجمن رمز در دانشگاه گیلان

روز سه شنبه مورخ 14/11/1393 جلسه ای با حضور پژوهشگران و فعالین دانشجویی حوزه رمز در دانشکده فنی دانشگاه گیلان برگزار شد. در این جلسه که با سخنرانی نماینده انجمن رمز ایران در دانشگاه، آقای دکتر ابراهیمی آغاز شد، دستور جلسه مطرح گردید که برگزاری انتخابات شاخه دانشجویی انجمن رمز در دانشگاه گیلان بود. سپس 8 نفر از اعضای شرکت کننده با هماهنگی نماینده انجمن، به عنوان کاندیدا معرفی شدند. پس از برگزاری مراسم رای گیری از اعضا، نتایج زیر حاصل شد و آقایان مهران علیدوست نیا، ابوالفضل خدایگانی، جاوید اسدی، امیر جواهردشتی و آرش سیاره به عنوان اعضای اصلی و همچنین آقایان افشین حسنی و منوچهر جودی به عنوان اعضای علل بدل انتخاب گردیدند. 

انتخابات شاخه دانشجویی IEEE در دانشگاه گیلان

 پس از برگزاری انتخابات شاخه با نظارت نماینده انجمن رمز ایران، جلسه ای با حضور اعضای شورای اجرایی و نماینده انجمن برگزار گردید که طی آن با نظر حداکثری، اعضای شاخه با مسئولیت های زیر برای ادامه همکاری در شورای اجرایی تعیین شدند.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در شاخه

1

مهران علیدوست نیا

رئیس شاخه

2

ابوالفضل خدایگانی

دبیر شاخه

3

جاوید اسدی

عضو شاخه

4

امیر جواهردشتی

عضو شاخه

5

آرش سیاره

عضو شاخه

Copyright © 2011- 2013
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان می باشد .