soft

نشست مدیران IT و امنیت سازمان فناوری اطلاعات

 

روز گذشته در ادامه همایش مدیریت امنیت اطلاعات و نظام ملی مدیریت اطلاعات (نما) که در دانشگاه گیلان برگزار گردید، مدیر کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران آقای مهندس میراسکندری و همچنین مدیران فناوری اطلاعات استان از دفتر توسعه نرم افزاری مرکز بازدید نموده و در نشستی فعالیت های چند ساله تیم های نرم افزاری و امنیتی مرکز را مورد بررسی قرار دادند. 


در این نشست ابتدا گزارشی از فعالیت های دانشجویی و دانشگاهی در حوزه های نرم افزاری و امنیت اطلاعات ارائه گردید و سپس مهندس میر اسکندری چالش های مدیریت امنیت اطلاعات را تشریح نموده و با قدردانی از فعالیت های انجام گرفته در این حوزه خواستار ادامه فعالیت هر چه بیشتر در زمینه ISMS شد و حمایت خود را از فعالیت های دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان و خصوصی در این زمینه ها ابراز داشت.

Copyright © 2011- 2013
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان می باشد .